Wybierz odpowiednie logo aby dowiedzieć się więcej o dofinansowaniu:

NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia

Dofinansowanie z NFZ może uzyskać każda ubezpieczona osoba, która uzyska od lekarza „Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze”.

Są dwa rodzaje zleceń; zlecenie na środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie (pieluchomajtki, cewniki, worki do moczu) oraz zlecenie z wyłaczeniem środków pomocniczych przysługujących comiesięcznie.

Zlecenie wystawione przez lekarza powinno być zaopatrzone w pieczątkę poradni, datę wystawienia oraz pieczątkę i podpis lekarza. Po otrzymaniu zlecenia należy je potwierdzić w oddziale NFZ, zgodnym z deklarowaną składką zdrowotną.

Zlecenie jest ważne 30 dni od daty wystawienia lub do końca miesiąca, na który opiewa dane zaopatrzenie – w przypadku zaopatrzenia comiesięcznego.

MOPR – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dofinansowanie z MOPR może uzyskać osoba zamieszkująca na stała lub czasowo w mieście, na którego terene działa oddział MOPR-u. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest posiadanie grupy inwalidzkiej ZUS lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz złożenie poprawnie wypełnionego wniosku. MOPR prowadzi kilka programów dofinansowań m.in.

  • w zakresie łamania barier technicznych (łózka ortopedyczne, podnośniki wannowe i jezdne)
  • w zakresie sprzętu rehabilitacyjnego (rowery stacjonarne, bieżnie rehab. itp.)
  • w zakresie łamania barier architektonicznych (przebudowa – dostosowanie mieszkania dla potrzeb osoby z niepełnosprawnością)
  • w zakresie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (częściowo refundowanych przez NFZ)
  • w zakresie wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym – program Aktywny Samorząd
  • w zakresie utrzymania sprawnosci technicznej wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym

PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dofinansowanie z PCPR może uzyckać osoba zamieszkująca w powiecie, na którego terenie działa odpowiedni oddział PCPR. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest posiadanie grupy inwalidzkiej ZUS lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz złożenie poprawnie wypełnionego wniosku. Programy prowadzone przez PCPR – patrz wyżej.

KONTAKT

 
 
 
 
 
 
 
SKLEP MEDYCZNY
 

ul. Wenecjańska 4 (wejście od ul. Chwaliszewo)

61-101 Poznań

 
 
 
 
KONTAKT
 

tel./fax. 61 856 01 09

tel. 61 221 70 67

 
 
 
 
 
 
 
GODZINY OTWARCIA
 

PON-PT 09:00 – 17:00

 
 
 
 
 
 
ZNAJDZIESZ NAS NA
 
 
 
 
WŁAŚCICIEL:
 

DARIUSZ GARUS

 
 
 
 
PERSONEL:

JUSTYNA ŻUBEREK